STIMAGT

De organisatie achter ‘Die Donker’ is verenigd in Stichting Maatschappelijk Geëngageerd Theater, afgekort tot STIMAGT.

Doelstelling

Het doel van STIMAGT is om met niet-commerciële theaterproducties over maatschappelijke thema’s het welzijn en maatschappelijk bewustzijn van Nederlanders te bevorderen. STIMAGT ondersteunt de producties zowel praktisch als financieel.

De theaterproducties zijn erop gericht om de toeschouwer een nieuwe, positievere en bewustere kijk op bepaalde levensproblemen te geven. De theaterproducties staan vaak niet op zichzelf, maar kunnen omkaderd worden met voor- en nabesprekingen en andere vormen van informatieverstrekking over het onderwerp.

Financiën

STIMAGT heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), en bekostigt haar projecten door middel van:

  • eigen vermogen
  • schenkingen
  • ondersteuning van relevante subsidiegevers
  • crowdfunding
  • recette-opbrengsten

Culturele Codes

Stichting STIMAGT is bekend met de drie culturele codes en past deze ook toe in alle projecten. De stichting is georganiseerd conform de Governance Code Cultuur en benoemt voor elk project een projectleider.
Het bestuur ziet toe op de werkzaamheden van de projectleider. De projectleider is verantwoordelijk voor toepassing van de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. De wijze waarop dit tot uiting komt kan van project tot project verschillen, afhankelijk van de opzet van het project en de randvoorwaarden van samenwerking met partners, planning, financiering en projectspecifieke doelstellingen.
Begrotingen worden opgesteld binnen de gangbare Fair Practice kaders en CAO-afspraken. Bij de casting wordt, in overleg met de partners, de Code Diversiteit & Inclusie toegepast.

Bestuur

Marja Weijers, voorzitter
René Meeuws, secretaris
Gerard Mangnus, penningmeester
Hans van den Hombergh, lid

Contact (email)
Statuten (.pdf download)